NEN 4400-1 audit vorige week

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten

Afgelopen week zijn wij tijdens de NEN 4400-1 audit weer gecontroleerd door Bureau Cicero en tijdens deze inspectie zijn er wederom geen afwijkingen geconstateerd.

De inspectie ging uitstekend en wij behouden uiteraard onze inschrijving in het SNA register.

Zie: SNA register